วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ การดูแลและการใส่ปุ๋ย การทำนาลอยน้ำแบบอินทรีย์

วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ การดูแลและการใส่ปุ๋ย การทำนาลอยน้ำแบบอินทรีย์

สิงหาคม 9, 2017 admin 0

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายแทบทุกพื้นที่ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องปรับตัวและหาวิธีการเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมกำลังเปลี่ยน […]

ปศุสัตว์อินทรีย์ ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ปศุสัตว์อินทรีย์ ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 9, 2017 admin 0

ปศุสัตว์อินทรีย์ “เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่” เป็น 1 ใน 12 กลุ่มเกษตรกรนำร่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน เพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล” ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับโคร […]

บุคคลตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ดำเนินชีวิตยึดหลักความพอเพียง

บุคคลตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ดำเนินชีวิตยึดหลักความพอเพียง

กรกฎาคม 9, 2017 admin 0

เกษตรอินทรีย์  กมล พรหมมากเป็นเด็กเร่ร่อนพเนจร อายุ ๒-๓ ขวบ ป่วยไปอยู่กับหลวงตาหิน ที่วัดบ้านโคกพรมเพื่อรักษาโรคผิวหนังพุพองเปื่อยเน่า พ่อแม่หย่าร้างกัน ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ แต่โชคดีสอบชิงทุนเด็กฉลาดระดับอำเภอได้ เมื่อจบ ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านโคกพรม ต.โนนไ […]