บุคคลตัวอย่างเกษตรแบบผสมผสาน ดำเนินชีวิตรยึดหลักความพอเพียง

บุคคลตัวอย่างเกษตรแบบผสมผสาน ดำเนินชีวิตรยึดหลักความพอเพียง

มิถุนายน 9, 2017 admin 0

บุคคลตัวอย่างเกษตรแบบผสมผสาน นายผล ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการทำงานของชุมชนคนหนึ่ง จนในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2551 นายผลหรือที่เรียกกันว่า พ่อผล ได้รับการเชิญชวนให้เป็น หนึ่งในคณะทำงานของโครงการรักษ์ป่าฯ จากประสบการณ์ และความรู้ที่เหมาะสม มีหน้าที่ […]

วิธีทําไร่นาสวนผสม แบบผังไร่นาสวนผสม ตัวอย่างไร่นาสวนผสม

วิธีทําไร่นาสวนผสม แบบผังไร่นาสวนผสม ตัวอย่างไร่นาสวนผสม

มิถุนายน 9, 2017 admin 0

ไร่นาสวนผสม ในปี 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 ซึ่งการพิจารณาตัดสินคัดเลือก ในสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ คุณการุณ ศุขะพันธ์ เกษตรกรจังหวัดลพบุรี คุณการุณ ศุขะพันธ์ ปัจจุบัน  จ […]

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์

มิถุนายน 9, 2017 admin 0

ศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน วรพงษ์ ขุนพรม ปราชญ์ชาวบ้านและหัวหน้าศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรผสมผสาน บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่ดินที่มีอยู่ […]

เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว ทนทานต่อโรค ตามวิถีเกษตรผสมผสาน

เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว ทนทานต่อโรค ตามวิถีเกษตรผสมผสาน

มีนาคม 9, 2017 admin 0

วิถีเกษตรผสมผสาน ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบาน จังหวัดนครสีธรรมราช เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย เป็นนักจัดการ เป็นผู้มีภูมิปัญญา มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ปัจจุบันเป็นพื้นที่นำร่องเรื่องพลังงานทางเลือกของภาคใต้ มโน ชำนาญกิจ มีองค์ค […]