เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว ทนทานต่อโรค ตามวิถีเกษตรผสมผสาน

เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว ทนทานต่อโรค ตามวิถีเกษตรผสมผสาน

มีนาคม 9, 2017 admin 0

วิถีเกษตรผสมผสาน ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบาน จังหวัดนครสีธรรมราช เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย เป็นนักจัดการ เป็นผู้มีภูมิปัญญา มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ปัจจุบันเป็นพื้นที่นำร่องเรื่องพลังงานทางเลือกของภาคใต้ มโน ชำนาญกิจ มีองค์ค […]

ขั้นตอนการเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นตอนการเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 9, 2017 admin 0

ขั้นตอนการเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ขุดบ่อเลี้ยงกบ ความกว้างประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 2-3 เมตร ก่ออิฐบล็อกตามความยาวและความกว้างให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร เติมน้ำประมาณ 20 เซนติเมตร หลังจากนั้นจึงเพิ่มตามขนาด และความหนาแน่นของกบ เมื่อกบโตเต็มที่เพิ่มน้ำสูงประ […]

วิธีการทำฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการทำฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 9, 2017 admin 0

นายบุญเพ็ง ศรีเลิศ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ โดยการศึกษาจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ด้วยการนำบุคคลในครอบครัว ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ไปศึกษาดูงาน จากกลุ่มที่มีความสำเร็จจากลายแห่ง จนประสบความสำเร […]