บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร 4 บทเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร 4 บทเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

สิงหาคม 10, 2017 admin 0

บทแผ่เมตตาพรหมวิหาร 4 บทเมตตา สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะ […]

วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ การดูแลและการใส่ปุ๋ย การทำนาลอยน้ำแบบอินทรีย์

วิธีการปลูกข้าวลอยน้ำ การดูแลและการใส่ปุ๋ย การทำนาลอยน้ำแบบอินทรีย์

สิงหาคม 9, 2017 admin 0

ปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นมากมายแทบทุกพื้นที่ ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องปรับตัวและหาวิธีการเพื่อให้สามารถเพาะปลูกได้ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมกำลังเปลี่ยน […]