ปศุสัตว์อินทรีย์ ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ปศุสัตว์อินทรีย์ ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

กรกฎาคม 9, 2017 admin 0

ปศุสัตว์อินทรีย์ “เครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์เชียงใหม่” เป็น 1 ใน 12 กลุ่มเกษตรกรนำร่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกเข้าร่วม “โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐาน เพื่อการยอมรับทั้งในประเทศและสากล” ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อปรับโคร […]

บุคคลตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ดำเนินชีวิตยึดหลักความพอเพียง

บุคคลตัวอย่างเกษตรอินทรีย์ ดำเนินชีวิตยึดหลักความพอเพียง

กรกฎาคม 9, 2017 admin 0

เกษตรอินทรีย์  กมล พรหมมากเป็นเด็กเร่ร่อนพเนจร อายุ ๒-๓ ขวบ ป่วยไปอยู่กับหลวงตาหิน ที่วัดบ้านโคกพรมเพื่อรักษาโรคผิวหนังพุพองเปื่อยเน่า พ่อแม่หย่าร้างกัน ตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ แต่โชคดีสอบชิงทุนเด็กฉลาดระดับอำเภอได้ เมื่อจบ ป.๔ ที่โรงเรียนบ้านโคกพรม ต.โนนไ […]

วิธีทําเกษตรปราณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง เกษตรปราณีต 1 ไร่ไม่จน

วิธีทําเกษตรปราณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง เกษตรปราณีต 1 ไร่ไม่จน

กรกฎาคม 9, 2017 admin 0

เกษตรปราณีต 1 ไร่พึ่งตนเอง สุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  เป็นผู้นำเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นหลากหลายอาทิ  เป็นผู้ริเริ่มนำแนวคิดระบบเกษตรกรรมมาพัฒนาดิน  พัฒนาการผลิตพัฒนาการแปรรูปผลิตผลการเกษตร  พัฒนาเทคโนโลยีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแลละทรัพยากรธรรมชาติ สำเร็จ […]