ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก บ้านรักษ์พอเพียง ปราจีนบุรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก บ้านรักษ์พอเพียง ปราจีนบุรี

พฤษภาคม 9, 2017 admin 0

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน”บ้านรักษ์พอเพียง”และโอมเสตย์เป็นศูนย์เรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั […]

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง ชุมชนบ้านสารภี สมุทรสงคราม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง ชุมชนบ้านสารภี สมุทรสงคราม

พฤษภาคม 9, 2017 admin 0

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง ชุมชนบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในชื่อ “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงชุมชนบ้านสารภี” โดยศูนย์ดังกล่าวมีการสร้างกิจกรรมอย่างเข้มข้นเพื่อเสร […]

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำหลุมพอเพียง วัดป่านาคำ กาฬสินธุ์

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำหลุมพอเพียง วัดป่านาคำ กาฬสินธุ์

พฤษภาคม 9, 2017 admin 0

วัดป่านาคำ ต้นแบบหลุมพอเพียง ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่านาคำ ได้นำเอาเครื่องมือที่มีชื่อว่า หลุมพอเพียง มาใช้ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง 1 ไร่ไม่ยากไม่จน ประสบผลสำเร็จอย่างงามขณะนี้ได้ขยายผลไปยังชุมชนและสถานศึกษารวมกว่า 4,000 รายแล้ว พระมห […]