ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ สงขลา ภาคใต้

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ สงขลา ภาคใต้

เมษายน 9, 2017 admin 0

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ ตำบล จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์จรัญ อรุณพันธุ์ เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ประกอบด้วย การปลูกพืช ผัก […]

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินธุรกิจ

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินธุรกิจ

เมษายน 9, 2017 admin 0

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง วริสร รักษ์พันธ์ กรรมกรผู้จัดการ “ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท” บอกว่าวันนี้แม้จะไม่รวยนัก แต่พอมีเงินจ่ายหนี้ให้ธนาคารได้ และมีเวลาในการเดินสายบรรยายเกี่ยวกับการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับกิจการโรงแรม ร่วมกับ อ.วิวัฒน์ […]

การแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 4 ส่วน ๆ ละ 1 งาน

การแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ 4 ส่วน ๆ ละ 1 งาน

เมษายน 9, 2017 admin 0

การแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่  ธีรพันธุ์ บุญบาง เริ่มต้นการพัฒนาตนเองด้วยการนำตัวชี้วัดมาตรฐานงานชุมชน ระดับบุคคล มาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง พร้อม ๆ กับส่งเสริมให้ผู้นำในชุมชนได้ใช้แนวทางนี้พัฒนาตนเองด้วย ทำให้กระบวนการทำงานในบ้านเนินน้ำเย็น ข […]

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง คุณเอี่ยม สุขด้วยธรรมชาติและความพอเพียง

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง คุณเอี่ยม สุขด้วยธรรมชาติและความพอเพียง

เมษายน 9, 2017 admin 0

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง “หลักความพอเพียง นับเป็นการดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ สอนให้เราเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งมีชีวิต ผืนดิน ต้นไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร แหล่งน้ำล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเมื่อเราอยู่กับธรรมชาติได้ เราก็จะมีสุขอย่างยั่งยืน และระบบทุนนิย […]

สูตรน้ำหมักชีวภาพอาหารเสริมไก่พื้นเมือง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สูตรน้ำหมักชีวภาพอาหารเสริมไก่พื้นเมือง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมษายน 9, 2017 admin 0

น้ำหมักชีวภาพอาหารเสริมไก่พื้นเมือง ปัจจุบันราคาอาหารสัตว์ในท้องตลาดมีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสำหรับสัตว์ปีก ทำให้เกษตรกรหลายท่านหันมาคิดค้นสูตรอาหาร หรืออาหารเสริมต่างๆ เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรท่านนี้ นายค […]