เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว ทนทานต่อโรค ตามวิถีเกษตรผสมผสาน

เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้โตเร็ว ทนทานต่อโรค ตามวิถีเกษตรผสมผสาน

มีนาคม 9, 2017 admin 0

วิถีเกษตรผสมผสาน ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบาน จังหวัดนครสีธรรมราช เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย เป็นนักจัดการ เป็นผู้มีภูมิปัญญา มีปราชญ์ชาวบ้าน ที่สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน ปัจจุบันเป็นพื้นที่นำร่องเรื่องพลังงานทางเลือกของภาคใต้ มโน ชำนาญกิจ มีองค์ค […]

ขั้นตอนการเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขั้นตอนการเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม 9, 2017 admin 0

ขั้นตอนการเลี้ยงกบต้นทุนต่ำ ขุดบ่อเลี้ยงกบ ความกว้างประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 2-3 เมตร ก่ออิฐบล็อกตามความยาวและความกว้างให้มีความสูงประมาณ 1 เมตร เติมน้ำประมาณ 20 เซนติเมตร หลังจากนั้นจึงเพิ่มตามขนาด และความหนาแน่นของกบ เมื่อกบโตเต็มที่เพิ่มน้ำสูงประ […]

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มีความขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่หาประสบการณ์

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง มีความขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่หาประสบการณ์

มีนาคม 9, 2017 admin 0

บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ความขยันอดทน ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่หาประสบการทำให้เกิดการสั่งสมความรู้ โดยเฉพาะการได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ” จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จึงมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนจากการทำเกษ […]

สวนเกษตรพอเพียง ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน

สวนเกษตรพอเพียง ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน

มีนาคม 9, 2017 admin 0

สวนเกษตรพอเพียง ประเสริฐ ขวัญเผือก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแควป่าสัก อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียงที่มีความเพียรเป็นพื้นฐาน ปลอดหนี้ที่สวนของลุง จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ที่ลุงบอกว่า “อยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้น” มีลูกออกดอกออ […]