วิธีการทำฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีการทำฟาร์มเลี้ยงหอยเชอรี่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 9, 2017 admin 0

นายบุญเพ็ง ศรีเลิศ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ โดยการศึกษาจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ด้วยการนำบุคคลในครอบครัว ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ไปศึกษาดูงาน จากกลุ่มที่มีความสำเร็จจากลายแห่ง จนประสบความสำเร […]

ตัวอย่างเกษตรกรดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างเกษตรกรดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 9, 2017 admin 0

การดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง นันทวิทย์ จักสาน ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านทุ่งรังทอง จ สุราษฎร์ธานี เมีย1 ลูก1 มีบ้าน มีสวน มีหนี้สินสองล้านกว่าๆ มีเงินกิน มีเงินใช้ มีเงินเก็บอย่างละนิดหน่อย ไม่ใช่คนดีเต็ม100% แต่ก็ไม่ได้เลวมา […]

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครูชาตรีเกษตรหัวใจพอเพียง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครูชาตรีเกษตรหัวใจพอเพียง

กุมภาพันธ์ 9, 2017 admin 0

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครูชำนาญการโรงเรียนสถาพรวิทยา อาจารย์ที่ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาใช้สอนนักเรียนที่สนใจการเกษตร ก็ภาคภูมิใจไม่น้อย เพราะถ่ายทอดแนวคิดให้กับนักเรียนของโรงเรียนสถาพรวิทยา มานานกว่า 27 ปี โรงเรียนสถาพรวิทยา ตั้งอยู่ […]