ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก บ้านรักษ์พอเพียง ปราจีนบุรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษ์พอเพียง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก บ้านรักษ์พอเพียง ปราจีนบุรี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน”บ้านรักษ์พอเพียง”และโอมเสตย์เป็นศูนย์เรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ ทั้งในรูบแบบของหมู่คณะและการมาในกลุ่มย่อย

ภารกิจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

สร้างการเรียนรู้และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยยึดในหลักสามห่วงสองเงื่อนไข (การมีความรู้ ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม) และมีความมั่นคงทางด้านอาหาร

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

เคยมีหลายคนถามเราว่าทำไมบ้านเราชื่อ รักษ์พอเพียง ทำไมไม่ใช่ รักพอเพียง เราก็ตอบกลับไปว่ามีคนใช้แล้ว…..!!!! เอ้ย….ไม่ใช่ คำว่ารักษ์พอเพียง นั้นมีความหมายคือการรักษาความพอเพียง แต่คำว่ารักพอเพียงนั้นเป็นเพียงแค่คำพูดเปํนการแสดงความรู้สึก ซึ่งคำว่ารักนั้นใครๆก็พูดได้ แต่การรักษานั้นคือการทำให้สิ่งที่ต้องการรักษานั้นคงอยู่ไม่สูญสลายหายไปเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า

ซึ่งจุดประสงค์หลักของ บ้านรักษ์พอเพียง ก็คือการรักษาความพอเพียงของตัวเราเอง เราต้องพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเรายังจะนำเอาองค์ความรู้ที่พวกเราได้ศึกษามา ทั้งจากประสบการณ์ และสิ่งที่เราค้นคว้าหาความรู้ ไปถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจ เพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้นำแนวคิด วิธีการ ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชให้กับปวงชนชาวไทยไปประยุกต์ใช้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเราคาดหวังว่า ในจำนวนคน 100 คนที่เข้ามารับการถ่ายทอดนั้นถ้ามีเพียงสัก 1 คนก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่งแล้ว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

วิธีง่ายๆ ที่จะมีความสุข แค่เปลี่ยนความคิด พร้อมทั้งพาดูกิจกรรมภายในบ้านรักษ์พอเพียงที่มีการพึ่งพาตนเองแบบครบวงจร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ลดรายจ่าย 11 ชนิด เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว สบู่ก้อน แชมพู ครีมทาผิว ฯลฯ การใช้พลังงานทดแทนและอาหาร ได้แก่ เตาเผาถ่าน หมูหลุม เป็ดไข่ ไก่ไข่ การปลูกผักปลอดสาร แปลงนาสาธิต เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออก

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านรักษ์พอเพียง
199/19 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี , ปราจีนบุรี 25000
https://www.facebook.com/RaksPorpeang
แหล่งข้อมูล : www.monmai.com/บ้านรักษ์พอเพียง/