ประเภทของปุ๋ยหมัก ตัวอย่างปุ๋ยหมัก วิธีการทำปุ๋ยหมัก

ประเภทของปุ๋ยหมัก ตัวอย่างปุ๋ยหมัก วิธีการทำปุ๋ยหมัก

ประเภทของปุ๋ยหมัก ตัวอย่างปุ๋ยหมัก วิธีการทำปุ๋ยหมัก

ปุ๋ยหมัก

 

ปุ๋ยหมักนั้นเป็นปุ๋ยที่มีการผลิตขึ้น จากการหมักสารอินทรีย์ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ เศษอาหาร โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการสลายตัวตามธรรมชาติ มักเป็นการนำเอาวัตถุดิบมากองรวมกันแล้วรดน้ำให้เปียกชุ่ม แล้วจึงปล่อยไว้ให้เกิดกระบวนการย่อยสลายตัวเองตามธรรมชาติ และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา เมื่อได้ที่แล้วจึงจะนำไปปรับปรุงสภาพ หรือบำรุงดินให้ดินนั้นมีธาตุอาหารจำเป็นสำหรับการปลูกพืช การทำเกษตรต่างๆ ปุ๋ยหมักนั้นมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 

ประเภทของปุ๋ยหมัก

 

1. ปุ๋ยหมักทั่วไป เป็นปุ๋ยหมักประเภทที่มีการนำเอาสารอินทรีย์มาหมักโดยการใช้วิธี หรือกระบวนการทางธรรมชาติ โดยไม่ได้เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย วิธีการทำปุ๋ยหมักประเภทนี้ มักจะเป็นการนำเอาสารอินทรีย์ประเภทซากพืช และมูลสัตว์ มารดน้ำให้เปียกชุ่มแล้วหมักจนเกิดกระบวนการย่อยสลาย และปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา

 

2. ปุ๋ยหมักแบบชีวภาพ เป็นกระบวนการทำปุ๋ยหมัก ที่จะมีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป เพื่อเร่งกระตุ้นการหมัก และทำให้เกิดกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเร็วขึ้น ปุ๋ยหมักชีวภาพ มี 3 ประเภท ดังนี้

 

ปุ๋ยหมักจากปุ๋ยคอก  สูตรนี้ให้เอาปุ๋ยคอก 1 ส่วนมาผสมกับ แกลบเผา 1 ส่วน รำข้าวละเอียด 1 ส่วน กากน้ำตาล 100 มล. เชื้อจุลินทรีย์ EM 20 มล.และน้ำ 10 ลิตร โดยผสมส่วนผสมดังกล่าวทั้งหมดเข้าด้วยกัน จากนั้นเอาไปกองบนพื้นปูนซีเมนต์ เพื่อให้ความชื้นนั้นเร่งทำให้เกิดกระบวนการหมัก โดยหลังจากการกองแล้ว ให้เอาผ้าดำคลุมทับอีกครั้ง ในกรณีที่มีการหมักน้อย ให้เอาใส่ถังแล้วใช้ผ้าดำปิดอย่างมิดชิด หมักไว้ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนำเอาไปใช้ได้

 

ปุ๋ยหมักจากพืช  สำหรับสูตรนี้เตรียม ฟางสับละเอียด 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน ปุ๋ยยูเรีย 2 ขีด กากน้ำตาล 100 มล. เชื้อ EM 20 มล. และน้ำ 10 ลิตร เมื่อได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้ว ทำการผสมเข้าด้วยกันโดยเริ่มจากการผสมแกลบและฟาง จากนั้นให้เอา EM มาผสมกับกากน้ำตาลและน้ำ แล้วนำไปราดแกลบและฟางที่คลุกรวมกันไว้ เมื่อได้ที่แล้วเอาไปหมักในถัง หรือบ่อซีเมนต์ ประมาณ 1-2 เดือนก็สามารถนำเอามาใช้ได้

 

*สำหรับสูตรนี้หากไม่สามรถคลุกแกลบและฟางได้ หรือทำได้ยาก ให้ทำการแยกกันคลุกเป็นกองเล็กๆ จากนั้นจึงค่อยนำเอามารวมกันเป็นกองใหญ่ครับ*

 

ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและขยะเปียก สำหรับสูตรนี้ให้เอาเศษอาหาร และส่วนผสมที่ประกอบด้วย ปุ๋ยคอก ¼ ส่วน EM 1 ลิตร และกากน้ำตาล 1 ลิตร มาทำการผสมกันในรางหมัก (การทำราหมักควรทำห่าจากตัวบ้าน เนื่องจากปุ๋ยจะส่งกลิ่นเหม็น) โดยเมื่อมีเศาอาหารให้เอามาใส่รางไว้ แล้วโรยผสมด้วยปุ๋ยคอก รดด้วย EM และการน้ำตาล แล้วคลุมทับด้วยผ้าดำ หมักไว้ประมาณ 1 เดือนสามารถนำมาใช้ได้ตามปกติ